0

Lần thứ hai hợp tác với Jun Ji Hyun của Kim Soo Hyun