0

Loen Entertainment đang trong quá trình mua lại và tiếp quản Starship Entertainment