0

Mặc chấn thương mắt cá, Yunho vẫn quảng bá “TREE” ở Nhật Bản