0

Một số thông tin được tiết lộ về comeback của A Pink với “Mr.Chu”