0

MV ’1-4-3 (I Love You)’ của Henry đã được công bố cùng với sự góp mặt của f(x) Amber