0

MV “Mr.Mr.” của SNSD là MV K-pop đầu tiên năm 2014 vượt 20 triệu lượt xem trên YouTube