0

MV ngắn cho single “Message” của BoA được tiết lộ