1

Nhóm nhạc nữ mới của YG sẽ debut vào tháng giêng năm 2013