0

Những màn biểu diễn của chương trình đại hòa nhạc ngày 9 tháng 8 tại triển lãm Yeosu