0

Orange Caramel nảy ra ý tưởng hay cho “Catallena” cùng với các nghệ sĩ hài