0

Psy và Super Junior được đề cử cho giải thưởng 2012 MTV Europe Music Awards