2

PSY win #1 và các màn biểu diễn Music Bank 21/09/12