0

Rain được đề cử 5 hạng mục trong 2014 World Music Awards