0

Roy Kim ký hợp đồng với CJ E&M và sắp cho ra album mới