0

San E phát hành video quay quá trình thực hiện MV cho ca khúc mới nhất của mình “Story of someone I know”