0

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi cuối cùng EXO cũng đã phát hành MV “Overdose”