0

SBS Inkigayo 25/08/2013 – EXO tiếp tục càn quét vị trí số 1 trong các chương trình âm nhạc tuần này