0

Seungri, “Tôi muốn có được sự công nhận của các hyung trong BigBang về âm nhạc”