0

SG Wannabe, Big Bang, Davichi, và 2NE1 đứng đầu về số lượng các bài hit trong thập niên qua