0

SNSD cho thấy vị thế của mình khi đứng đầu các bảng xếp hạng Album ở châu Á