0

SNSD, EXO, B2ST và nhiều hơn nữa sẽ biểu diễn tại Dream Concert