0

SNSD Seo Hyun sẽ góp giọng trong ca khúc mới của TVXQ, ‘Journey’