0

SNSD trở lại trên “Inkigayo” và biểu diễn tại “KBS’s Hope Concert”