0

Solbi (Kwon Ji An) vô cùng “đặc biệt” trong album “Like Sweet Ice Cream”