11

SPEED nói “It’s Over” cùng Davichi Kang Minkyung trên Music Bank 18/01/13