0

SPICA Jiwon góp giọng trong nhạc phim đầu tiên “If It Were Me” cho “God’s Gift – 14 Days”