0

Sự kì vọng dành cho GOT7 tăng lên qua teaser thứ 2