0

Super Junior-M và EXO-M biểu diễn tại Liên hoan âm nhạc hữu nghị quốc tế Tainan 2012