1

T-ara phát hành MV phiên bản vintage cho “Do you know me”