0

T-ara phát hành MV thứ hai cho ca khúc ” Number 9″ của họ