0

T-ara sẽ hợp tác với nhà soạn nhạc Cho Young Soo cho ca khúc sắp tới ‘First Love’