0

T-Ara tiết lộ MV ngắn cho single tiếng Nhật “Number 9″