0

T-ARA tiết lộ teaser hình ảnh của Hyomin và Boram + teaser thứ 2 cho “Number 9” !!