0

T-ARA tổ chức sự kiện ‘DX’mas Party’ cho trò chơi pachinko ở Nhật Bản