2

Tablo tiết lộ bản cover ca khúc “Eyes, Nose, Lips” của Taeyang