1

Taeyang phát hành MV cho ca khúc chủ đề “Eyes, Nose, Lips” + đạt all-kill trên các BXH