0

TASTY sẽ là nhân vật mở màn cho concert của Girls’ Generation ở Macau