0

TEEN TOP phát hành hình ảnh bìa album và tracklist cho mini album sắp tới ‘TEEN TOP CLASS’