0

U-KISS tiết lộ hình teaser cùng với thành viên mới trong mini-album ”Mono Scandal”