0

VIXX tiết lộ poster cá nhân của các thành viên cho concert đầu tiên của nhóm