0

Wheesung và cha anh đã giành chiến thắng trên “Immortal Song 2″