0

Wheesung và Gummy chuẩn bị tái hợp trong concert cuối năm và một bài hát song ca