1

Wonder Girls phát hành “Best Christmas Ever” vào ngày 16/10 để ủng hộ Special Olympics + preview