0

Yoon Jong Shin nói Mystic89 đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc thần tượng nữ