0

Youngji được chọn trở thành thành viên mới của KARA trong “KARA Project”