0

2AM thắng trong vụ kiện chống lại Công ty mỹ phẩm