0

2NE1 “Mua thịt bò cho WINNER. Chăm sóc các đàn em nam trẻ tuổi”