0

2NE1 nói về mối quan hệ của Teddy với Han Ye Seul và tình hình hẹn hò của mình