2

2NE1 vinh dự nhận giải của Thủ tướng Chính phủ và giải Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc