1

2PM Taecyeon cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia nghĩa vụ quân sự như một người lính thực thụ